یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1385
نامه من به تو

 

نوشته خودمه

می نویسم برایت نمی دانم به باد سپارم یا به یاد نمی دانم به آب سپارم یا به خاک می دانم که به یادم می افتی دگر از همه یاد ها رفته ام

از همه دیده ها رفته ام رفته ام با غم عشق با کوله باری از غم

به یاد دارم چه گونه دوستت داشتم ولی تو چی ؟

یادت هست چگونه فراموشم کردی یادم هست برایت گلی آوردم

وتو برایم کوله باری از غم هزاران با خدا را شکر می کنم که

ندیدی چگونه برایت می گریم ولی می دانم اگر هم می دیدی لبخند

رضایت بر لبانت نقش می بست

نمی دانم به یادم می مانی نمی دانم ؟

ولی همیشه در یادم هستی

 

Setareh

نامه


عناوین آخرین یادداشت ها