یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1385
خدایا

 

به من توفیق تلاش در شکست;

صبر در نومیدی;

رفتن بی همراه;

جهاد بی سلاح;

فداکاری در سکوت;

دین بی دنیا;

مذهب بی عوام;

عظمت بی نام;

خدمت بی نان;

ایمان بی ریا;

خوبی بی نمود;

گستاخی بی خامی;

مناعت بی غرور;

عشق بی هوس;

تنهایی در انبوه جمعیت;

و دوست داشتن بی انکه دوست بداند روزی کن.

 


عناوین آخرین یادداشت ها